Priežiūra ir užimtumas

Priežiūra - tai ne tik paprastas laiko praleidimas. Mūsų centre užimtumo užsiėmimo, metu vaikai skatinami ugdyti  savarankiškumą ir saviraišką,  ugdomi jų socialiniai ir buitiniai įgūdžiai. Nuoseklus ir bendras darbas su konkrečiu vaiku individualiai ir grupėje padeda atsiskleisti jo interesams ir gebėjimams. Vaiko užimtumas susijęs su elementariausių darbo įgūdžių ugdymu: žaidimo vietos susitvarkymu, užkandžių stalo padengimu, virtuvėlės švaros palaikymu. Bendroje žaidimų erdvėje kartu žaidžiame stalo žaidimus (loto, domino, edukaciniai-pažintiniai žaidimai ). Mokomės apibūdinti daiktus, juos lyginti, grupuoti, atrinkti vienodus. Pagal metų laikų temas darome bendrus darbelius iš plastilino, popieriaus, gamtinių medžiagų. Atsižvelgdami į oro sąlygas, einame visi drauge į pažintinius žygius apylinkėje.