Kainoraštis

Mėnesinis lankymas kasdieną 14 - 18 val.


Individualūs užsiėmimai (30 min)
Ergoteraputas  
Dailės terapeutas  
Logopedas  
Spec. pedagogas 
Multisensorinė terapija  

Individualūs užsiėmimai (60 min)
Ergoteraputas  
Dailės terapeutas  
Logopedas  
Spec. pedagogas 
Multisensorinė terapija  

Individualaus lankymo grafiko sudarymas