Ergoterapija

Kiekvienas asmuo turi užsiėmimą ar darbą. O vaikų „darbas“ – tai aplinkos tyrinėjimas, pažinimas, mokymasis žaidimo metu. Vaikų ergoterapeutai dirba su vaikais parinkdami specialius, individualiai pritaikytus lavinančius žaidimus ar užduotis. Ergoterapijos metu ugdomi protiniai gebėjimai, sugebėjimas koncentruoti dėmesį; mokoma kasdienių buitinių, higieninių įgūdžių; sprendžiamos įvairios su mokymosi veikla susijusios problemos. Specialiųjų poreikių turintys vaikai įgalinami siekti maksimalaus savarankiškumo visose gyvenimo srityse. Užsiėmimų metu formuojamas vaiko savarankiškumas, smulkiosios motorikos įgūdžiai, pažintinės funkcijos. Kuriama saugi ir stimuliuojanti aplinka, pritaikyta kiekvieno vaiko poreikiams. Taikoma sensorinė integracija, skatinama vaikų savireguliacija.